Fémkeresők

Makro tartozékok

Partnereink

altAz oldal megtekintésére: Mozzila Firefox böngésző; JavaScript, Flash Player, ActiveX engedélyezése valamint 1366 x 768 képernyőfelbontás javasolt.

Címlap ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek:

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni weboldalainknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A weboldalaink működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

A szerződése szabályozza a weboldal szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a szolgáltató és a vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a weboldal szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

Az Általános Szerződési Feltételek a REDO 70 KFT. (továbbiakban Szolgáltató) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló (továbbiakban Vevő) között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza.

Az Általános Szerződési Feltételek vásárló által történő elfogadása a weboldal-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a VEVŐ a szolgáltatást igénybe veszi, vagy rendelést ad le, akár e-mailben, telefonon, sms-ben vagy faxon.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a femkeresobolt.hu, femkeresobolt.com, femkeresobolt.eu és a szupertipp.hu általános szerződési feltételeit részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A módosítás a közzétételkor lép hatályba. A közzététel helye a Szolgáltató mindenkori honlapjai.

A femkeresobolt.hu, femkeresobolt.com, femkeresobolt.eu és a szupertipp.hu általános szerződési feltételei mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató a szolgáltatást biztosítja.

Szerződéskötés:

WEBOLDALUNKON A VÁSÁRLÁS REGISZTRÁCIÓ NÉLKÜL TÖRTÉNIK!!!!
A Szolgáltatónak csak akkor áll módjában a megrendelést elfogadni, ha Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi információt helyesen a Szolgáltató részére rendelkezésre bocsátja a megrendelés leadásakor. A hibás adatok miatti téves teljesítésből eredő károkért Szolgáltatót felelősség nem terheli, az ebből eredő költségeket a Vevő köteles megtéríteni Szolgáltató részére.

A termékek árai weboldalunkon bruttó értéken vannak feltüntetve, az az tartalmazzák a 27%-os áfa-t. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett vagy alatta lévő feltüntetett ár.  

A weboldalainkon közzétett árak változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. Egy esetleges módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja.

A Szolgáltató a már megrendelt áruk vételáránál is fenntartja a változtatás jogát, ha adatbeviteli hiba, illetve tévedés miatt a weboldalon megadott ár eltér a forgalmazó árlistájában foglaltaktól. Ilyen esetben Vevő kötelezettség vállalása nélkül elállhat a megrendelt termék átvételétől, valamint kártérítési igénnyel sem élhet Szolgáltató felé.

A Szolgáltató a Vevő megrendelését követően max. 24 órán belül köteles a Vevő részére a megrendelést elektronikus úton visszaigazolni. Ez a visszaigazolás minden esetben azonnal megtörténik. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 24 órán belül Vevő részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik. A szerződés a megrendelés visszaigazolásának Vevő részére történő megküldésével jön létre. A szerződés nyelve magyar.

A Vevő regisztráció nélkül és a megrendelés feladásával is kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Szállítási és fizetési feltételek:

A fizetési módok:

    készpénzben a Szolgáltató által megbízott futárnak.(utánvételes)
    előre banki átutalással
    készpénzben személyesen cégünk telephelyén: 5123 Jászárokszállás, Ady Endre utca 70.

Elállási jog:


A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
A vállalkozó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére. 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet.
A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (Például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt)
A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a REDO 70 KFT. a Vásárló által megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát.
Visszaküldési cím: Cégünk adatai között megtalálható. Az elállási jog gyakorlása során a megrendelő jóhiszeműen köteles eljárni, az elállás jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni, e jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez a megrendelő részéről.
 

Elállási jog személyes vásárlás esetén:

A bemutatótermünkben szakszerű keretek között beüzemelt, annak működését  elsajátítva és minden információ átadása után (beleértve a jogi hátteret)   átvett és kifizetett új készüléket  nem áll módunkban visszavásárolni ha a távozás után a vásárló meggondolja magát!

Garancia:

A jótállásra és szavatosságra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. ( IX.22) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A 72 órás cseregaranciával is élhet a vásárló, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. Ilyenkor a terméket a visszaküldést és ellenőrzést követően egy héten belül cseréljük. (A cserét a raktárkészlet erejéig tudjuk biztosítani. Ha nincs a termék raktáron, akkor telefonon értesítjük, és egyeztetünk a határidőről.) A termékkel kapcsolatosan felmerülő hibát jogunkban áll felülvizsgáltatni szakszervizzel, és ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatból ered, akkor a javítási és szállítási költség a vevőt terheli.
Kivétel a garancia alól:

    jogosulatlan személy beavatkozása
    szakszerűtlen kezelés miatti kár
    leejtés, ütés, baleset, víz okozta károk
    kopó alkatrészek szenvedte károk.

Felelősség:

A weboldalunkon való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a weboldalaink akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. A szerver biztonsági beállításaiért, illetve rosszindulatú (hacker vagy cracker) támadásokért, esetleges vírus vagy féreg támadásokért felelősséget nem vállalunk.

Házhoz szállítás, információk:

Megrendeléseit a Magyar Posta MPL. futárszolgálata teljesíti 1-2 munkanapon beűl. Egyedi esetekben saját / bérelt szállítóeszközzel szállítunk. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. A futárszolgálat egyszeri kézbesítést kísérel meg, majd a helyi postán öt munkanapig átvehető. Az át nem vett csomag szállítási költségét a megrendelőre terheljük!

A szerződésben vállalt határidőn belül történő teljesítésért mindent megteszünk. Ha a szerződést ennek ellenére mégsem tudjuk teljesíteni, mert az áru mégsem áll rendelkezésre, haladéktalanul tájékoztatjuk vásárlónkat, és részére a már megfizetett összeget visszatérítjük. Az esetleges szállítási késedelem, vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén a REDO 70 KFT.-t kártérítési kötelezettség nem terheli.

Jogi és e-környezet:

A weboldalainkon történő vásárlásokat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény Ektv. továbbá a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Korm.rendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV.törvény szabályozza.

Üzemeltetői adatok:

    Cégnév: REDO 70 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
    Tulajdonos: Kaszabné Csikós Anikó, Kaszab Zsolt
    Székhely: 5123 Jászárokszállás, Ady Endre utca 70.
    Adószám: 26376976-2-16
    Közösségi adószám:  HU 26376976
    Cégjegyzékszám: 16-09-018051
    Bankszámlaszám: OTP 11745121-20005588 (belföldi utalás esetén)
FIGYELEM! A FENTI CÍM NEM SZAKÜZLET!!!
TELEFONON VAGY ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ EGYEZTETÉS UTÁN A SZEMÉLYES ÁTVÉTEL ÉS BEÜZEMELÉS MEGOLDHATÓ!!!


Egyéb:

Ezen szerződésben foglalt feltételek az elektronikus úton történt megrendelésre és vásárlásra vonatkoznak, de természetesen fenntartjuk a lehetőséget vásárlóink részére, hogy megrendeléseiket e-mailben, faxon, telefonon és sms-ben is leadhassák nekünk.

Szerzői Jogok:

A weboldalainkon található összes adat, információ, fotó és honlap design felépítése a honlapon látható formában szerzői jogvédelem alatt áll. Ezek az elemek jogtulajdonosi hozzájárulás nélküli felhasználása a szerzői jogok megsértése miatti jogkövetkezményekkel jár.


 

Köszöntő

Ma 2019. augusztus 21., szerda, Sámuel és Hajna napja van. Holnap Menyhért és Mirjam napja lesz. Boldog névnapot kívánunk!

Aranymosó szett

Ki olvas minket

Oldalainkat 393 vendég böngészi

Látogatások

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa:842
mod_vvisit_counterTegnap:12261
mod_vvisit_counterEzen a héten:37975
mod_vvisit_counterMúlt héten:89297
mod_vvisit_counterEbben a hónapban:250490
mod_vvisit_counterMúlt hónapban:375956
mod_vvisit_counterÖsszesen:4660630

Oldalainkat: 392 vendég böngészi
IP címed: 18.206.13.39
 , 
Ma: 2019. aug., 21